Beginn Spiel Ergebnis SR
12:30 
SV Ardorf I.
SV Blomberg I.
 :  1
12:42 
SV Wittmund I.
TuS Esens I.
 :  4
12:54 
SV Ardorf I.
SV Wittmund I.
 :  3
13:06 
TuS Esens I.
SV Blomberg I.
 :  2
13:18 
SV Blomberg I.
SV Wittmund I.
 :  3
13:30 
TuS Esens I.
SV Ardorf I.
 :  1
13:42 
SV Blomberg I.
SV Ardorf I.
 :  3
13:54 
TuS Esens I.
SV Wittmund I.
 :  4
14:06 
SV Wittmund I.
SV Ardorf I.
 :  3
14:18 
SV Blomberg I.
TuS Esens I.
 :  2
14:30 
SV Wittmund I.
SV Blomberg I.
 :  3
14:42 
SV Ardorf I.
TuS Esens I.
 :  1
Ganzes Turnier anzeigen