No. F Beginn Gr Spiel Ergebnis
11 23.06.  16:15  A
1. Gruppe A Prelimination

3. Gruppe A Prelimination

 : 
22 23.06.  16:15  B
1. Gruppe B Prelimination

3. Gruppe A Prelimination

 : 
33 23.06.  16:15  C
1. Gruppe C Prelimination

2. Gruppe N Prelimination

 : 
44 23.06.  16:15  D
1. Gruppe D Prelimination

2. Gruppe M Prelimination

 : 
51 23.06.  16:33  E
1. Gruppe E Prelimination

2. Gruppe L Prelimination

 : 
62 23.06.  16:33  F
1. Gruppe F Prelimination

2. Gruppe K Prelimination

 : 
73 23.06.  16:33  G
1. Gruppe G Prelimination

2. Gruppe J Prelimination

 : 
84 23.06.  16:33  H
1. Gruppe H Prelimination

2. Gruppe I Prelimination

 : 
91 23.06.  16:51  I
1. Gruppe I Prelimination

2. Gruppe H Prelimination

 : 
102 23.06.  16:51  J
1. Gruppe J Prelimination

2. Gruppe G Prelimination

 : 
113 23.06.  16:51  K
1. Gruppe K Prelimination

2. Gruppe F Prelimination

 : 
124 23.06.  16:51  L
1. Gruppe L Prelimination

2. Gruppe E Prelimination

 : 
131 23.06.  17:09  M
1. Gruppe M Prelimination

2. Gruppe D Prelimination

 : 
142 23.06.  17:09  N
1. Gruppe N Prelimination

2. Gruppe C Prelimination

 : 
153 23.06.  17:09  O
3. Gruppe A Prelimination

2. Gruppe B Prelimination

 : 
164 23.06.  17:09  P
3. Gruppe A Prelimination

2. Gruppe A Prelimination

 :