SGC Spielpläne 2021 + 2022

3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-12 / Vorrunde/Gruppenspiele SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 09:15 - 12:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-10 / Vorrunde+Finalspiele SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 10:00 - 14:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-08 SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 10:45 - 13:45, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-12 / Finalrunde 21.-24. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 12:20 - 14:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-12 / Finalrunde 5.-8. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 12:20 - 14:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-12 / Finalrunde 17.-20. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 12:20 - 14:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-12 / Finalrunde 9.-12 Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 12:20 - 14:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-12 / Finalrunde 1.-4. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 12:33 - 14:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-12 / Finalrunde 13.-16. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 12:33 - 14:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-19 / Vorrunde/Gruppenspiele SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 15:00 - 19:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-19 / Finalrunde 10.-12. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 19:30 - 21:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-19 / Finalrunde 4.-6. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 19:30 - 21:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-19 / Finalrunde 16.-18. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 19:30 - 21:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-19 / Finalrunde 1.-3. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 19:49 - 21:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-19 / Finalrunde 13.-15. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 19:49 - 21:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-19 / Finalrunde 7.-9. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
26.6.2021 19:49 - 21:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-15 / Vorrunde/Gruppenspiele SWISS GIRLS CUP (SGC)
27.6.2021 09:30 - 13:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-15 / Finalrunde 21.-25. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
27.6.2021 13:20 - 16:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-15 / Finalrunde 16.-20. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
27.6.2021 13:20 - 16:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-15 / Finalrunde 26.-30. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
27.6.2021 13:20 - 15:45, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-15 / Finalrunde 6.-10. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
27.6.2021 13:34 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-15 / Finalrunde 11.-15. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
27.6.2021 13:34 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
3. SWISS GIRLS CUP 2021 / Kat. FF-15 / Finalrunde 1.-5. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
27.6.2021 13:48 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-12 / Vorrunde (Qualifikation) SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 09:30 - 12:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-09 SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 09:50 - 14:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-07 SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 11:00 - 14:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-12 / Finalrunde 19.-24. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 12:50 - 15:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-12 / Finalrunde 31.-36. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 12:50 - 15:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-12 / Finalrunde 13.-18. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 12:50 - 15:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-12 / Finalrunde 7.-12. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 12:50 - 15:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-12 / Finalrunde 25.-30. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 12:50 - 15:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-12 / Finalrunde 1.-6. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 12:50 - 15:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-19 SWISS GIRLS CUP (SGC)
18.6.2022 15:15 - 21:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-15 / Vorrunde (Qualifikation) SWISS GIRLS CUP (SGC)
19.6.2022 09:45 - 13:30, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-15 / Finalrunde 25.-30. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
19.6.2022 13:45 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-15 / Finalrunde 1.-6. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
19.6.2022 13:45 - 16:00, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-15 / Finalrunde 31.-36. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
19.6.2022 13:45 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-15 / Finalrunde 13.-18. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
19.6.2022 13:45 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-15 / Finalrunde 7.-12. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
19.6.2022 13:45 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code
4. SWISS GIRLS CUP 2022 / Kat. FF-15 / Finalrunde 19.-24. Rang SWISS GIRLS CUP (SGC)
19.6.2022 13:45 - 16:15, Bern-Neufeld, Neubrückstrasse 149, 3012 Bern | PDF | QR-Code